IKG-systeem

 Onze kinderopvang is aangesloten bij organisator Gezins- en groepsopvang De Pinte, onder het toezicht van Kind en Gezin. Wij werken volgens het IKG-systeem of Inkomensgerelateerde SysteemIn een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

 

DE OUDERBIJDRAGE WORDT BEPAALD OP BASIS VAN HET GEZAMENLIJK BELASTBAAR INKOMEN VAN DE OUDERS. DE BETALING GEBEURT MAANDELIJKS. ER ZIJN KORTINGEN VANAF HET TWEEDE KIND TEN LASTE EN EEN EXTRA KORTING VOOR EEN MEERLING. OP DE WEBSITE VAN KIND & GEZIN WWW.KINDENGEZIN.BE – MIJN KIND EN GEZIN – KUNT U DE OUDERBIJDRAGE ZELF BEREKENEN. DIT VIA E-ID KAARTLEZER, WAARNA U EEN ATTEST KINDCODE EN TARIEF ZAL ONTVANGEN. DIT BEZORG JE AAN DE ORGANISATOR GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG. ZIJ BEZORGEN U NADIEN EEN FISCAAL ATTEST DAT U TOELAAT 100 % VAN DE KOSTEN, BEPERKT TOT EEN BEPAALD BEDRAG, AF TE TREKKEN VAN DE BELASTINGEN.

 

GEGEVENS ORGANISATOR GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG
HUIS VAN HET KIND – ‘T BOMMELTJE
BOMMELSTRAAT 33  BUS 22
TEL. 09 242 93 40
DOG@OCMWDEPINTE.BE