Opvangaanvraag en IKG-systeem

 Onze kinderopvang is aangesloten bij organisator Gezins- en groepsopvang De Pinte, onder het toezicht van Kind en Gezin. Wij werken volgens het IKG-systeem of Inkomensgerelateerde SysteemIn een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

 

DE OUDERBIJDRAGE WORDT BEPAALD OP BASIS VAN HET GEZAMENLIJK BELASTBAAR INKOMEN VAN DE OUDERS. DE BETALING GEBEURT MAANDELIJKS. ER ZIJN KORTINGEN VANAF HET TWEEDE KIND TEN LASTE EN EEN EXTRA KORTING VOOR EEN MEERLING. OP DE WEBSITE VAN KIND & GEZIN WWW.KINDENGEZIN.BE – MIJN KIND EN GEZIN – KUNT U DE OUDERBIJDRAGE ZELF BEREKENEN. DIT VIA E-ID KAARTLEZER, WAARNA U EEN ATTEST KINDCODE EN TARIEF ZAL ONTVANGEN. DIT BEZORG JE AAN DE ORGANISATOR GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG. ZIJ BEZORGEN U NADIEN EEN FISCAAL ATTEST DAT U TOELAAT 100 % VAN DE KOSTEN, BEPERKT TOT EEN BEPAALD BEDRAG, AF TE TREKKEN VAN DE BELASTINGEN.

 

Opvangaanvraag:

Lokaal Loket Kinderopvang

Sinds 1 december 2019 staan wij als groepsopvang met inkomenstarief geregistreerd onder het Lokaal Loket Kinderopvang – regio De Pinte & Sint-Martens-Latem.  Dit is een digitaal loket voor kinderopvangvoorzieningen in verschillende gemeenten in Vlaanderen.

 

Via deze website kan je jouw opvangaanvraag registeren aan de hand van een aanvraagformulier.

Interesse in onze kinderopvang? Vergeet dan niet om P’tit Pitou aan te duiden als voorkeur in locatiekeuze. De opvolging van de digitale opvangaanvragen zal eerst door onze dienst Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang bekeken worden. Zij zullen uw aanvraag al dan niet goedkeuren – dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare opvangplaatsen per locatie. U kan de status van uw opvangaanvraag volgen via hierboven vermelde website. 

Hulp nodig bij het indienen van jouw aanvraag?

 
Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang
Huis van het Kind – ‘t Bommeltje
Bommelstraat 33 bus 22
tel. 09 242 93 40
dog@ocmwdepinte.be
 
 
 

 

Huis van het Kind De Pinte/Sint-Martens-Latem
Tel. 09 242 93 41, op weekdagen van 9 tot 12 uur
huisvanhetkind@depinte.be

 

Of stuur ons een mailtje! Wij helpen u graag verder. 

hello@ptitpitou.be